Η Game Face Ltd, δικαιοπάροχος του California Superbike School στην Ελλάδα και Κύπρο, είναι στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την νέα τιμή για το 2013 ανά Level. Η νέα τιμή είναι αποτέλεσμα της πετυχημένης πορείας των δύο τελευταίων χρόνων, αλλά και της αναγνώρισης από τους συνεργάτες μας της δυσχερής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, Η νέα τιμή είναι 280 ευρώ ανά Επίπεδο (με ΦΠΑ) για το 2013. (μειωμένη κατά 13,8% σε σχέση με το 2012)Πιστεύουμε ότι η ανεκτίμητη τεχνογνωσία και εκπαιδευτική μεθοδολογία του παγκόσμιου σχολείου μας γίνεται πιο προσιτή για όλους. Ο στόχος μας παραμένει η καλύτερη διοργάνωση των διάσημων σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης μοτοσυκλέτας με σκοπό οι μαθητές μας να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο, λιγότερες αβεβαιότητες και καλύτερη κατανόηση στο τρόπο που συνεργάζεται αναβάτης με τη μοτοσυκλέτα του.